การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ชุมชนร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ชื่อโครงการเรียกชื่อย่อๆ ว่า โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน

news

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน ในงาน “ปั่นแลปูดูป่าหาหอย@ห้วงน้ำขาว”

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเส้นทางจักรยานตำบลห้วงน้ำขาว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ และเรียนรู้วิถีชุมชน ใน

อ่านต่อ

about

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน

contact

การบริการนักท่องเที่ยว

บริการทัศนศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก
ของบริการโฮมสเตย์

vdo

คลิปวีดิโอ

แนะนำชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด

องค์ความรู้

news

จากการที่บ้านเปร็ดในอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งแนวชายฝั่ง และดินที่สามารถปลูกพืช ผลไม้ ต่างๆ ได้ผลดี ส่งผลให้แหล่งทรัพยากรเหล่านั้นสามารถ แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานทางเลือก จากการจัดเวทีกลุ่มพลังงานพบว่า บ้านเปร็ดในใช้แหล่งพล

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน ในงาน “ปั่นแลปูดูป่าหาหอย@ห้วงน้ำขาว”

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเส้นทางจักรยานตำบลห้วงน้ำขาว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ และเรียนรู้วิถีชุมชน ใน

อ่านต่อ

โครงการห้องสมุดมีชีวิตปี 1 รร.บ้านเปร็ดใน

          ผ่านไปด้วยดีกับกิจกรรมดีๆ ที่ชาว N Health จากร.พ.กรุงเทพ-ตราด จับมือร่วมแรงทำกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคม โดยกิจก

อ่านต่อ

ไผ่ : พืชเอนกประสงค์และการปลูกไผ่รวกดำที่บ้านเปร็ดใน

ดร.บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ ผู้อำนวยการงานป่าไม้ มูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้เกียรติมาบรรยายและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไผ่และการปลูกไผ่รวกดำให้กับชาวชุมช

อ่านต่อ

มหกรรมนำร่องด้านพลังงานทางเลือก

มหกรรมนำร่องด้านพลังงานทางเลือกและการจัดทำบัญชีพลังงานครัวเรือนของชุมชนชาวบ้านเปร็ดใน วันที่ 28-29 มกราคม 2555 ณ. โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำ

อ่านต่อ

กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน

กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนในโครงการวิจัยการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราดเพื่อเสริมความเข้มแข็ง และประยุกต์ใช้องค์ความรู

อ่านต่อ

กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างชาวชุมชนกับโรงเรียนบ้านเปร็ดใน

โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร ป่าชายเลน และประวัติชุมชน โดยร่วมกับชาวชุมชนบ้านเปร็ดใน

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นชุมชนชายฝั่งแห่งหนึ่ง ที่ผ่านประสบการณ์จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพย

อ่านต่อ

แนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีเต๋ายางผสมแนวปักไม้ไผ่

โดย ดร.สมภพ รุ่งสุภา (สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)           กว่าจะมาเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะช

อ่านต่อ

การดูงานนอกสถานที่และอบรมด้านพลังงานหมุนเวียน

วันที่ 1-2 กันยายน 2555 การดูงานนอกสถานที่และอบรมด้านพลังงานหมุนเวียน         โครงการ การยกระดับความรู้ความเข้าใจชุ

อ่านต่อ

กลุ่มศึกษากัดเซาะชายฝั่งออกภาคสนาม

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555         โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ

อ่านต่อ

ติดต่อนัดเยี่ยมชม

บ้านเปร็ดใน มีครัวเรือนที่เข้าร่วม จัด บริการการ ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จำนวน 25 หลังคาเรือน แต่ละเดือน มีนักท่อง เที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประ มาณ 60-80 คน

ดูเพิ่มเติม more

สถิติผู้เยี่ยมชม

12943

Copyright 2012 Prednai.com

Top